Tavhedspligt og retningslinier

RAB-godkendt biopat og Zoneterapeut

Som RAB-godkendt biopat og zoneterapeut  er jeg underlagt de love, regler og rettigheder, der gælder for alternativ behandling. Det betyder, at gives god sikkerhed for patientrettigheder og sikkerhed i behandling i form af RAB-registrering for den alternative behandling.

Tavshedspligt og retningslinjer

Som komplementær behandler er jeg underlagt tavshedspligt. Jeg bruger ikke cpr-nummer i klinikken.

Jeg fører journal og opbevarer personfølsomme data i henhold til Persondataforordningen, som forelagt af Datatilsynet.

De oplysninger der registreres og gemmes, vil konkret være oplysning om behandlings type og varighed samt hvilke specifikke forhold, der er indgået i eller andet der kan være relevante for fremtidige behandlinger.

Jeg videre giver ikke informationer om klienten til tredje part uden samtykke fra klienten.

Tilskud til zoneterapi – Sygeforsikringen Danmark, Sundhedsforsikringer og Pensionskasser

Som RAB-godkendt zoneterapeut kan du som klient får tilskud fra tilskud Sygeforsikringen  “danmark” og visse sundhedsforsikringer og pensionskasser giver tilskud til behandling med zoneterapi.

Det biopatiske løfte

Som praktiserende biopat/naturopath IBM har jeg aflagt Det biopatiske løfte.

Som praktiserende Biopater & Naturopather IBM er jeg organiseret i Biopatforeningen

Som Zoneterapeut er jeg organiseret i Foreningen Danske Terapeuter