NLP Coaching

Hvad er coaching

Coaching handler om at låse op for menneskers potentiale og derved øge deres præstationer.  Det handler om at få spørgsmål og svar til at være i samme rum.

Coaching er med til at give dig mulighed for at skabe dig det liv, du helst vil. Coaching hjælper dig med at finde vejen.

”Lige meget hvad du tror du er, så er du altid mere end det”

Med udgangspunkt i ovenstående er coaching et redskab til

 • At skabe bevidsthed
 • At forbedre præstationer
 • At åbne op for en persons fulde potentiale
 • At skabe ansvarlighed via ejerskab til at finde egne løsninger
 • At hjælpe mennesker til at finde egne svar, frem for at fortælle dem, hvad de skal gøre
 • At hjælpe mennesker til selv at lære i stedet for at undervise dem

Hvornår og hvor er det relevant at få coaching:
Coaching kan anvendes bl.a. i forbindelse med

 • Opgaveløsning
 • Problemløsning
 • Samarbejde
 • Personlig udvikling
 • Præstationsforbedring
 • Motivering
 • Delegering
 • Målsætning og planlægning

For at en coaching kan fungere optimalt, kræver det at forventningsafstemning omkring situationen og at det er coaching der skal foregå.Der skal være enighed om tidsrammen, økonomiske ramme og fysiske rammer.

Coaching er ikke terapi. Coaching er et effektivt værktøj, der er rettet mod nutiden og fremtidige mål. Der tages udgangspunkt i der hvor du er i dag, og der hvor du gerne vil hen.

Nogle af de emner vi kan tale om kan f.eks. være:

 • En bedre balance imellem arbejde og privatliv
 • En bedre økonomi
 • At opnå mere på kortere tid
 • At udvikle din karriere
 • At få struktur og støtte til at opnå bedre og hurtigere resultater
 • At få hjælp til prioriteringer i livet
 • At få større selvtillid og selvværd
 • At få bedre relationer til andre mennesker
 • At få motivation og engagement

Prisen for coaching se under priser.